Zapraszamy wszystkich chętnych do startów w ramach akcji Polska Biega, które odbędą się w weekend 13-15 maja. Jeden z takich biegów organizuje nasz zawodnik Michał Michaluk w Platerowie. W załączeniu regulamin biegów.

 

Regulamin II Biegów Ulicznych w Platerowie

 

I. Organizator

 

1.Organizatorem biegów jest Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie.

2. Współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie.

3. Biegi odbędą się pod patronatem Gazety Wyborczej w ramach akcji „Polska Biega”

 

II. Cel

 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Łosickiego.

3. Promocja Gminy Platerów.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Zawody odbędą się w dniu 13 maja 2011 roku.

2. Rozpoczęcie pierwszego biegu nastąpi o godz. 11.00.

3. Start i meta biegu usytuowane będą przy Gminnym Ośrodku Kultury ul. Dworcowa 21.

4. Biuro zawodów usytuowane będzie w Gminnym Ośrodku Kultury.

 

IV. PROGRAM

10.45 – Otwarcie zawodów.

11.00 – Bieg klas IV dziewcząt ( rocznik 2000) 600m

11.05 – Bieg klas IV chłopców (rocznik 2000) 600 m

11.10 – Bieg klas V dziewcząt (rocznik 1999) 600 m

11.15 – Bieg klas V chłopców (rocznik 1999) 600 m

11.20 – Bieg klas VI dziewcząt (rocznik 1998) 600 m

11.25 – Bieg klas VI chłopców ( rocznik 1998) 600 m

11.35 – Bieg klas I gimnazjum dziewcząt ( rocznik 1997) 900 m

11.45 – Bieg klas II gimnazjum dziewcząt (rocznik 1996) 900 m

11.55 – Bieg klas III gimnazjum dziewcząt (rocznik 1995) 900 m

12.05 – Bieg klas I gimnazjum chłopców (rocznik 1997) 1200 m

12.15 – Bieg klas II gimnazjum chłopców (rocznik 1996) 1200 m

12.25 – Bieg klas III gimnazjum chłopców (rocznik 1995) 1200 m

12.40 – Bieg w kat. Open (wspólny start) do wyboru 2000 m (okrążenie) lub 4000 m (dwa okrążenia).

13.20 - Zakończenie zawodów.

* Między biegami odbywać się będą dekoracje.

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

1. W biegach młodzieżowych mogą wziąć udział dzieci, które zostaną zgłoszeni przez nauczyciela lub opiekuna w biurze zawodów.

2. Podczas zgłoszenia nauczyciel powinien posiadać legitymacje szkolne uczniów celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

3. W biegach kat. Open mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do 13.05.2011 ukończą 16-ty rok życia i podpiszą oświadczenie (wraz z opiekunem-dotyczy osób do 18 roku życia) o zdolności do biegu. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.

4. Zgłoszenia do biegów młodzieżowych i kat. Open będą przyjmowane w dniu zawodów w godz. 9.45-12.15.

5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC.

 

VI. NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I-III w biegach młodzieżowych otrzymają medale oraz dyplomy.

2. Zdobywcy miejsc I-VIII w biegach młodzieżowych otrzymają pamiątkowe koszulki.

3. Pierwsze 50 osób zgłoszonych do biegu w kat. Open otrzyma pamiątkowe koszulki.

4. Wszyscy zawodnicy otrzymają ciepły posiłek.

 

VII. SPONSORZY

 

Starostwo Powiatowe w Łosicach, Urząd Gminy w Platerowie, Bank Spółdzielczy w Platerowie, Bank Spółdzielczy w Sarnakach, Nadleśnictwo Sarnaki, Tartak Bronek, Tartak Jawomat, Salon Kosmetyczny „Sylwia”, Piotras, Mitropol, Sklep Groszek.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyn.

5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

6. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator.

Wspierają nas:

 

nowakdom logosed foldruk Merkury elkom entertel real