REGULAMIN BIEGU i MARSZU NORDIC WALKING
I. ORGANIZATORZY
Organizatorem VIII Siedleckiego Biegu prawie Górskiego i II Memoriału Nordic Walking
Lidki Borkowskiej jest:
Stowarzyszenie Sportowe Yulo Run Team Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 41,
08-110 Siedlce Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz KLUB SPORTOWY NoWi Siedlce,
ul. Fabryczna 8/7, 08-110 Siedlce, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
II. CEL IMPREZY
Propagowanie zdrowego trybu życia, obcowania z przyrodą leśną, propagowanie edukacji
leśnej.
Uczczenie pamięci Lidki Borkowskiej – Nordicowej Mistrzyni Europy i Polski.
Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja nordic
walking i biegania jako formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Siedlec oraz regionu siedleckiego.
Promocja Siedlec i regionu siedleckiego oraz Lasu Sekulskiego.
Zaproponowanie dzieciom alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez
bieganie.
III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS.
Bieg i marsz nw odbędzie się w dniu 15 października 2022 roku (sobota).
Szczegółowe informacje o biegach dzieci w punkcie VIII.
Start biegu dorosłych i marszu nw nastąpi z terenu Lasu Gołobórz, o godzinie 12.00.
Lokalizacja w linku poniżej:
https://goo.gl/maps/PC9ftZQZrvH3jYAfA
Dystans biegów wynosi:około 10 km (Pętla 2x5km) Trasa nie posiada atestu PZLA
Dystans marszu NW wynosi około 5 km (trasa marszu i biegu prowadzi drogami leśnymi,
na trasie występują naturalne przeszkody terenowe np. korzenie).
Pomiar czasu zostanie wykonany elektronicznie z dostarczonymi chipami zwrotnymi.
Zawodników obowiązuje limit czasu 90 minut.

IV. PROGRAM IMPREZY 15 października 2022 r.
9.00 - otwarcie Biura Zawodów,
10.30 - bieg dzieci,
12.00 - start biegu na 10 km
12.05 - start marszu nordic walking na 5 km
V. ZASADY UCZESTNICTWA
W „VIII Siedleckim Biegu Prawie Górskim oraz II Memoriale Nordic Walking Lidki
Borkowskiej może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy
ukończyła 18 lat.
Limit uczestników „VIII Siedleckiego Biegu prawie Górskiego” wynosi 150 osób,
II Memoriale Nordic Walking Lidki Borkowskiej 100 osób. Organizator zastrzega sobie
prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów, które będzie się mieścić w bezpośredniej okolicy STARTU i METY zawodów.
Biuro zawodów otwarte będzie w godzinach 9:00 - 11:30. Tylko w dniu zawodów można
odebrać pakiet startowy.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji
wieku i danych osobowych zawodników.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu i marszu nordic-walking będzie własnoręcznie
podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach, które będzie
dostępne w Biurze Zawodów.
Decyzje obsługi medycznej zawodów, co do kontynuowania biegu i marszu nw są ostateczne
i niezmienne.
VI. ZGŁOSZENIA
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w Biurze Zawodów i na stronie internetowej
http://www.time2go.pl/
Zgłoszenia on-line (do dnia 9 października 2022 do godziny 23:59)
W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość zgłoszenia się w Biurze Zawodów

Opłata startowa za udział w biegu i marszu nw wynosi:
Bieg 10km Marsz NW 5km
Do 9 października 2022 60 zł 50 zł
Po 9 października 2022 100 zł 80 zł
Numer konta bankowego 36 2030 0045 1110 0000
0199 4650
12 9202 0003 0007 6656
2000 0010
Tytułem opłata startowa:
Imię Nazwisko, rok urodzenia, nr telefonu
Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu
dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie może zostać anulowane.
W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 9 października 2022
roku konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty
w formie wydruku.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej
opłaty na innego uczestnika.
Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym
blankiecie wpłaty/przelewie. W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać
"Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska, Datę urodzenia wszystkich osób zgłaszanych
do biegu lub marszu nw oraz nr telefonu osoby wykonującej przelew.
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:
- numer startowy wraz z agrafkami,
- posiłek regeneracyjny po biegu i marszu nw,
- wodę niegazowaną po biegu i marszu nw,
- pamiątkowy medal na mecie,

 

VII. KLASYFIKACJE
Organizator przewidział kategorie
OPEN biegowe dla miejsc 1-3 oraz wiekowe w biegu :
K Kobiety i M Mężczyźni
K-20 (18-29 lat) M-20 (18-29 lat)
K-30 (30-39 lat) M-30 (30-39 lat)
K-40 (40-49 lat) M40 (40-49 lat)
K-50+ (50 lat i starsi) M-50+ (50 lat i starsi)
KLASYFIKACJA NORDIC WALKING
1. Generalna Mężczyzn (miejsca I-III)
2. Generalna Kobiet (miejsca I-III)
3. Kategorie wiekowe: K-kobiety i M-mężczyźni (miejsca I-III)
K-30 (18-39 lat) M-30 (18-39 lat)
K-40 (40-49 lat) M-40 (40-49 lat)
K-50 (50-59 lat) M-50 (50-59 lat)
K-60+ (60 lat i starsze) M60+ (60 lat i starsi)
4. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej nie biorą udziału w klasyfikacji wiekowej.
Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej oraz I-III w kategoriach wiekowych
otrzymają puchary i ewentualne upominki.
VIII. BIEGI DLA DZIECI
Kategorie wiekowe biegów dla dzieci (oddzielnie chłopcy i dziewczynki)
od 3 do 7 lat - dystans 200 metrów
8 - 9 lat - dystans 300 metrów
10 - 12 lat - dystans 400 metrów

 

W biegu nie mogą wziąć udział dzieci starsze jak 12 lat.
Dystans biegu ma charakter zbliżony do podanej długości i może ulec zmianie.
Limit uczestników na wszystkich dystansach łącznie wynosi 60 osób. O udziale w Biegu
decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej, nie kolejność zgłoszeń elektronicznych.
W przypadku wolnych pakietów będzie można zapisać dziecko na miejscu.
Opłata za udział w biegu dzieci wynosi 10 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników.
W razie rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Podpisując Oświadczenie rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na nieodpłatną
publikację wizerunku dziecka, danych osobowych i wyników sportowych, w tym w relacjach
z Biegu zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych
Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www
i w mediach społecznościowych.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Ze względów bezpieczeństwa
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania
lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków
atmosferycznych zagrażających życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu bądź klęsk żywiołowych
bez możliwości zwrotu wpisowego.
Warunkiem uczestnictwa w Biegach dla Dzieci jest podpisanie, wypełnienie i oddanie
w Biurze Zawodów Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna Prawnego o zdolności dziecka
do udziału w Biegu z podpisem Rodzica bądź Opiekuna Prawnego, wyrażającego zgodę
na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Podpisanie
Oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Odbiór pakietów startowych do godz.10.00 w Biurze Zawodów
Start biegu dzieci nastąpi z terenu Lasu Gołobórz, o godzinie 10.30.

KLASYFIKACJA BIEGU DZIECI
1. Miejsce I-III w każdej kategorii wiekowej chłopców.
2. Miejsce I-III w każdej kategorii wiekowej dziewcząt.
Każdy uczestnik w ramach opłaty startowej otrzyma numer startowy i medal na mecie.
Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych otrzymają puchary i ewentualnie upominki.

 

IX. PRZEPISY SĘDZIOWANIA W ZAWODACH NORDIC WALKING
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać prawidłowe kije do nordic walking
o prawidłowo dobranej do siebie długości. Posiadanie kijów składanych wymaga
od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak
również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany
jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.
2. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane
do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części
lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można
używać własnych numerów startowych. Zawodnicy powinni mieć odpowiedni, sportowy
strój oraz obuwie.
3. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas
rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.
4. Dozwolone jest używanie urządzeń elektronicznych, o ile nie przeszkadzają
one w marszu innym zawodnikom. Zabrania się używania słuchawek na trasie zawodów.
5. Dozwolone jest korzystanie z własnych pojemników na wodę.
6. Definicja marszu nordic walking, którą zobowiązani są stosować zawodnicy: marsz
nordic walking (NW) to przemieszczanie się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk
i nóg, z jednoczesnym odpychaniem się kijami pod kątem ostrym od podłoża,
przy jednoczesnym zachowaniu stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem.
Zabroniona jest faza lotu, czyli brak styczności z podłożem.
7. Elementy techniki NW egzekwowane podczas zawodów:
● obszerna praca ramion podkreślająca minięcie biodra w płaszczyźnie strzałkowej,
● odpychanie się kijami następuje w płaszczyźnie strzałkowej (przód-tył, a nie na boki),
● płaski, długi krok z kontaktem stopy przez cały czas trwania marszu,
● aktywne osadzenie kija w podłożu i odepchnięcie oraz przeniesienie kija w powietrzu
(a nie ciągnięcie po ziemi).
8. Podczas zawodów niedozwolone jest:
● podbieganie,
● wbijanie kijów pod kątem prostym (przed linią ciała - „na sapera”),
● obniżanie środka ciężkości (chód na ugiętych kolanach),
● nadmierne pochylenie ciała w przód,
● skracanie trasy lub jej opuszczenie bez zgody sędziego,
● używanie wulgaryzmów,
● marsz inochodem (jednostronny - „na misia”),
● utrudnianie wyprzedzania.
9. W przypadku naruszenia zasad, zawodnik może otrzymać upomnienie. Podczas
upomnienia zawodnik jest informowany ustnie o przewinieniu, bez zatrzymywania.
10. Sędziowie podczas zawodów mogą również udzielać żółtych kartek (OSTRZEŻENIE)
i czerwonych kartek (DYSKWALIFIKACJA). W przypadku udzielenia żółtej
lub czerwonej kartki zawodnik zostaje zatrzymany, sędzia okazuje kartkę, podaje
przyczynę udzielenia kartki i oznacza odpowiednio numer startowy.

 

11. Żółtą kartkę (OSTRZEŻENIE) zawodnik może otrzymać za:
● brak obszernej pracy ramion (praca z samego łokcia, bez pracy stawu ramiennego),
● brak aktywnego odepchnięcia kijami w płaszczyźnie strzałkowej (nierównolegle),
● wbijanie kijów pod kątem prostym,
● brak minięcia ręką linii bioder w płaszczyźnie czołowej,
● nadmierne pochylenie ciała w przód,
● obniżenie środka ciężkości,
● ciągnięcie kijów po podłożu,
● utrudnianie manewru wyprzedzania,
● używanie słuchawek podczas marszu,
● inne, wskazane przez sędziego.
Trzy żółte kartki skutkują udzieleniem czerwonej kartki i jednoczesnie dyskwalifikacją.
12. Czerwoną kartkę (DYSKWALIFIKACJA) zawodnik otrzymuje za:
● podbieganie,
● skracanie trasy lub jej opuszczenie bez zgody sędziego,
● wulgarne lub niesportowe zachowanie wobec innych zawodników, sędziów
lub kibiców,
● nie zatrzymanie się na polecenie sędziego.
13. Protesty dotyczące uzyskanego wyniku należy zgłaszać w formie ustnej bezpośrednio
do SĘDZIEGO GŁÓWNEGO przez zawodnika lub przez osobę działającą w jego
imieniu. Decyzja Sędziego jest ostateczna.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru
startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa.
Organizator nie zapewnia opieki medycznej na trasie biegu.
Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.
Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą
wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek
na zdrowiu podczas biegu.
Organizator nie zapewnia szatni i pryszniców.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator biegu powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską w porozumieniu
z SOZLA w Siedlcach.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.

 

● Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym Regulaminem będą
przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania,
wydania, odbioru nagrody.
● Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku). Administratorem danych
osobowych jest Organizator.
● Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej obejmuje także publikację imienia
i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, nazwy miejscowości, w której zamieszkuje,
podanej nazwy klubu/drużyny wraz z uzyskanym wynikiem – w każdy sposób, w jaki
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
● Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
● Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w biegu.

 

 

 

 

Wspierają nas:

 

nowakdom logosed foldruk Merkury elkom entertel real